Smaller Default Larger

Cięcie na arkusze i sprzedaż papieru, introligatornia, klejenie PUR! Sprzedaż maszyn! Grupa 101

Nadrzędnym celem funkcjonowania Grupy 101 jest utrzymanie i wzrost zaufania Klientów osiągany poprzez zapewnienie wysokiej jakości usług, zgodnie z ich oczekiwaniami i potrzebami.

Sprawne funkcjonowanie systemu zarządzania, nowoczesne wyposażenie techniczne, a przede wszystkim doświadczona i wysoko wykwalifikowana kadra pracowników, którzy w sposób ciągły podnoszą swoje umiejętności umożliwia wytyczenie i osiąganie następujących celów: 

  • Wdrażanie i wykorzystywanie nowoczesnych technologii,
  • Ciągłe rozwijanie zaplecza technicznego,
  • Stałe doskonalenie metod obsługi,
  • Stałe doskonalenie umiejętności,
  • Podwyższanie świadomości pracowników o znaczeniu jakości i odpowiedzialności każdego za jakość wykonywanej pracy, 
  • Motywowanie pracowników do stałego podnoszenia kwalifikacji,
  • Stałe monitorowanie i analizowanie poziomu zadowolenia klientów.